Corona informatie KVW 2021

De algemene basisregels tijdens KVW

Om een veilig corona proof KVW te kunnen organiseren zijn er dit jaar veel “corona regels” tijdens KVW van toepassing. Op deze pagina staan de belangrijkste protocollen en toelichtingen opgenomen.

LET OP, alleen samen kunnen we zorgen voor een Coronaproof KVW 2021, hou je dan ook aan deze maatregelen.

Alle vragen omtrent corona kunnen gesteld worden aan [email protected]-maasbree.nl, bij dringende vragen graag telefonisch contact met ons opnemen. Tijdens de KVW week zijn wij dagelijks bereikbaar van 08 – 20 uur in het Mafcentrum via 077 465 3021.

In ons protocol “Protocol Covid-19 van KVW Maasbree t.b.v. vrijwilligers en kinderen 2021” staan de belangrijkste regels voor ouders / kinderen en vrijwilligers. Elke deelnemer / vrijwilliger aan KVW wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en deze regels te volgen. Dit protocol zal voor KVW aan iedereen via e-mail ter beschikking gesteld worden.

Lees ook onze Corona Niewsflits met hierin ook de laatste belangrijkste informatie voor deelname aan KVW 2021.

Onderstaand de belangrijkste punten uit ons Protocol Covid:

Richtlijnen voor kinderen (basisschoolleeftijd):

page1image65101536

Richtlijnen voor alle vrijwilligers:

Aanvullende richtlijnen Bessemmers:

Aanvullende richtlijnen figuranten en spelleiders:

Gezondheidscheck vrijwilligers en kinderen:

Aanwezigheidsregister:

In de KVW-bubbel:

Afstand houden:

Bubble distancing:

Communicatie bij (mogelijke) besmetting tijdens de KVW-week:

KVW heeft een protocol communicatie voor het geval dat er een besmetting plaatsvindt bij KVW Maasbree.

Routes op locaties:

Hygiëne van materialen:

Vervoer:

Voor het vervoer gelden de volgende aandachtspunten en regels:

Aankomst en vertrek:

Sanctiebeleid

Indien er ouders, kinderen, vrijwilligers zijn die zich niet aan de maatregelen houden zullen hier gesprekken mee gevoerd worden door het corona team en passende maatregelen genomen worden. Met in het uiterste geval ontzegging van de toegang tot de KVW-activiteiten.