Ik kan de ouderbijdrage niet betalen, wat is hiermee mogelijk?

zo 19 februari 2023 door KVW Maasbree

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Wanneer ouders om financiële redenen niet in staat zijn om de betaling van de kinderbijdrage te voldoen, kan Leergeld Peel en Maas daarbij helpen. Op www.leergeldpeelenmaas.nl is hier meer informatie over te vinden.