Historie

Op deze pagina vindt je de geschiedenis van het KVW in Maasbree en kun je ook de thema’s van de afgelopen jaren bekijken.

Geschiedenis KVW

 19 augustus 1963
“Heden startte de eerste vacantieweek voor 300 kinderen met een H. Mis om 8.30 uur. Kinderen traden in het priesterkoor op voor lezing en gebed. Weer was ongunstig, stemming toch goed. Tegen de 30 personen maakten met de kinderen uitstapjes in de bossen.”

Uit: Dagboek van pastoor Halmans
Zo begon dus het allereerste Kinder Vakantie Werk (KVW) in Maasbree.

Maar wat ging hieraan vooraf?
Voor de Maasbreese jeugd werd er vroeger nog niet zo veel georganiseerd. Het Jeugd Ontspanning Centrum (JOC) draaide een keer per maand een film op zaterdag of zondagmorgen in het patronaat en verder konden kinderen van NKV-leden ieder jaar mee op kamp naar Swalmen.

In de zomermaanden gingen steeds meer kinderen met hun ouders op vakantie. Dit was iets nieuws in die jaren! Maar in een dorp zoals Maasbree was dat niet voor alle schoolkinderen weggelegd, omdat veel kinderen uit boerengezinnen kwamen en de ouders in de vakanties dus gewoon door moesten werken. Om voor die kinderen toch een leuke vakantie week te organiseren, werd KVW bedacht.

Op initiatief van de gemeente (burgemeester Schols en maatschappelijk werkster Mej. Van der Putte) kwamen een paar mensen op 17 juli 1963 in de meisjesschool bij elkaar om voor de Maasbreese kinderen iets te organiseren. De mensen die hiervoor gevraagd waren, kwamen uit de Maasbreese studentenclub (officieel de Katholieke Jong-studentenclub Excelsior Maasbree). Dit waren: Henk Wijnhoven, Jan Vaessen, Huub Hendrix, Nellie Gielen en Mej. Van der Putte namens de gemeente.

Er werd besloten om net als het KVW in Heythuysen ook een week te organiseren voor de kinderen van klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) uit Maasbree. De naam KinderVakantieWerk komt dus ook uit het Heythuysense.

Er werd toen nog niet vergaderd met agenda’s en er werden ook nog geen notulen gemaakt. De fiets en telefoon waren in de eerste jaren de belangrijkste communicatiemiddelen.

Jan en Henk waren meer de organisatoren, terwijl Hub en Nellie de contacten met de groepen verzorgden.

De eerste jaren van KVW werd er met de datum rekening gehouden met de jaarlijkse studentenkampen, de kampen van Jong Nederland en het Meisjesgilde. Later werd er gekozen voor de week vóór de Ossefeesten, omdat KVW dan gratis gebruik kon gaan maken van de Ossetent.

Ossentent

De dagindeling
Op maandag werd er geopend met een heilige mis. Daarna werden de groepen ingedeeld. De groepen bestonden toen nog uit ongeveer 23 kinderen en 2 leiders/leidsters. Na het indelen van de groepen ging iedere groep in hun home z’n eigen gang en werden ze om 16.00 uur weer terugverwacht op de Grote Markt (het Kennedyplein). Iedere groep oefende in het home hun eigen liedjes in.

Het was ook de afspraak dat iedereen op het einde van de dag precies op dezelfde tijd naar de Markt liep.  De ouders hoorden zo van alle kanten dat de kinderen er weer aan kwamen. Dit was toen het hoogtepunt van de dag! De mensen van de gemeente keken hier ook altijd naar uit. Zij stonden dan met z’n alle voor de ramen van het gemeentehuis te genieten van dit spektakel. Henk Wijnhoven (en vanaf 1965 ook Truus Hanraets) verzorgde dan een karaoke-achtige afsluiting met de voor iedereen typische KVW liedjes en yellen.

Het ging er vroeger anders aan toe. Er waren meer regels waaraan alle kinderen zich hielden:

 • De kinderen stonden na afloop van de dag netjes in rijtjes van twee naast elkaar.
 • De groep met de beste ‘discipline’ (best aan de regels gehouden) werd elke dag vermeld en kreeg een prijsje.

Home’s
Omdat het in de KVW-week ook wel eens wilde regenen, werd er gezocht naar onderdak (home’s) voor de groepen. Dat waren toen nog garages, stallen, schuren en kippenhokken die meestal door de boeren beschikbaar werden gesteld. Er moest door sommige groepen dus ver worden gelopen.

De groepen konden zich bij Van Oyen inschrijven voor een of meerdere spellen die door de hoofdleiding werden georganiseerd. Je kon je inschrijven op oriëntatietochten, opdrachtentochten en dobbel-knobbeltochten. Dit waren spellen die vroeger vaak in studentenkampen werden gespeeld.

Bij goed weer werd De Wissel onder water gezet. De kleinste groepen konden zich hier heel goed vermaken. Op vrijdag was de sportdag op de voetbalvelden van MVC’19. Verder werd er heel veel verwacht van de leiding zelf, zij moesten ervoor zorgen dat de kinderen een leuke dag beleefden.

De taak van de hoofdleiding bestond er voor een groot deel uit om langs de home’s te gaan om te kijken of de leiders en leidsters nog hulp en materialen nodig hadden voor hun lied of activiteit. Dit gebeurde met de fiets, of met een oud volkswagenbusje met muziekinstallatie. De muziek die je toen door de Maasbreese straten hoorde, was heel anders dan nu ( bijv. Zwei kleine Italiäner). Ook mocht de hoofdleiding toen gebruik maken van de Volkswagen kever van Mej. Van der Putte. Het is altijd een geheim gebleven dat Henk Wijnhoven een keer met de Kever in de greppel is gereden…

Afbeelding met weg, buiten, persoon, sportAutomatisch gegenereerde beschrijving

Uitstapje
Een onderdeel is nooit veranderd: het uitstapje op de woensdag. Vanaf het eerste jaar ging het uitstapje naar speeltuin Klein Zwitserland in Tegelen. Dat was toen heel wat voor de kinderen uit Maasbree. De kinderen hadden toen het idee dat ze heel ver op reis gingen. De bussen werden geregeld bij de Zuid-Ooster in Venlo. In Tegelen was het altijd heel erg spannend om de kinderen op tijd in de bussen te krijgen; de bussen moesten namelijk weer op tijd terug zijn in Venlo om ingezet te worden in de spits. Ouders stonden te juichen bij vertrek en slaakten een zucht van verlichting bij thuiskomst.

Feestavond
Wat gelukkig ook altijd is gebleven, is de feestavond voor KVW-medewerkers op vrijdag. De eerste jaren werd dit bij Van Oyen gehouden en de laatste jaren in ’t Mafcentrum. Dat het in de beginjaren er ook al heftig aan toe ging, kun je zien aan  de twee regels uit de agenda van Jan Vaessen uit 1964:

22/08/64: ‘Fuif KVW Van Oyen.’
23/08/64: ‘Ziek.’

Met de afsluitingsfuif probeerde de hoofdleiding weer nieuwe leiders en leidsters voor volgend jaar te werven. Want elk jaar was het weer smeken en bedelen om genoeg leiding bij elkaar te krijgen. De leiding werd in die jaren gezocht onder bevriende studentenverenigingen (uit Roermond), uit sociale netwerken of vriendenclubs, maar vooral bij moeders en huisvrouwen. Er was zelfs zo weinig leiding te vinden dat kapelaan Versleyen tijdens zijn zondagspreek een oproep deed aan de Maasbreese bevolking om actief mee te doen met KVW. 

In de begin tijd van KVW spraken de mensen in Maasbree elkaar vaak. Mensen kwamen elkaar tegen bij KVW, het mannenkoor, de fanfare, jeugd-ontspanningsverenigingen, Jong Nederland, het meisjesgilde etc. Dus zo kwamen steeds nieuwe mensen bij KVW en kwam de hoofdleiding ook aan genoeg materialen voor spellen en andere activiteiten.

Van Oyen
Café Van Oyen was het hoofdkantoor, de verzamelplaats, de uitrustplaats en de plek waar alle materialen werden bewaard. Deze materialen bestonden uit de spullen van de groepen zelf (vlaggen, zeilen enz.), maar ook uit het spelmateriaal, knutselmateriaal en andere zooi.

Het knutselmateriaal, de prijsjes en alle andere kleine spullen die KVW nodig had, werden in de eerste jaren gehaald bij Handelscentrum St.Antonius in Baarle-Nassau. Nu is het een uurtje rijden, maar met de slechte staat van de wegen en met de minder luxueuze auto’s uit die tijd, was dat soms geen pretje!

Niet alleen het café, maar ook de gang, de keuken en de woonkamer werden vaak door KVW gebruikt. 

In de jaren ’64 en ’65 werden er andere personen uit Maasbree bij KVW betrokken. Veel van die mensen kwamen ook uit het dorp of hadden contact met de Maasbreese studentenclub. We denken dan aan Truus Hanraets (achttien jaar lid van de hoofdleiding!!), Dré Verlinden, Lenie Cox, Hub Kuijpers, Sjraar Hendriks, Truus Lenders, Jan Peeters en kapelaan Nol Versleijen.

In de jaren ’64 en ’65 werden er andere personen uit Maasbree bij KVW betrokken. Veel van die mensen kwamen ook uit het dorp of hadden contact met de Maasbreese studentenclub. We denken dan aan Truus Hanraets (achttien jaar lid van de hoofdleiding!!), Dré Verlinden, Lenie Cox, Hub Kuijpers, Sjraar Hendriks, Truus Lenders, Jan Peeters en kapelaan Nol Versleijen.

Truus
Vooral Truus Hanraets was iemand die de hele KVW-kar kon trekken. In de achttien jaar dat ze lid was van de hoofdleiding (van 1965 tot en met 1982), heeft ze met haar fantasie voor veel plezier gezorgd. Sommige van haar ideeën zijn nog steeds een vast onderdeel op de KVW-kalender: Sprookjesbos, minikermis, lawaaioptocht, het verzorgen van de home’s, de KVW-yellen (petatte … , rabarber … , komkommer … ) etc.. En mocht het eens slecht weer zijn, Truus had altijd nog een paar flessen goed weer in haar kelder staan!!!

Vroeger was het programma vaak ieder jaar hetzelfde. Ieder jaar kwamen dezelfde soort spellen terug.

Ossefeesten
KVW had vroeger eerst niets te maken met de Ossefeesten. In 1965 liet de gemeente een kiosk (soort tent) opzetten op het Kennedyplein, waar KVW en de fanfare ook gebruik van mochten maken. Zodra de fanfare gebruik ging maken van een tent voor de Ossefeesten, verdween de kiosk weer. Bijna ieder kind dat in die tijd mee gedaan heeft, heeft wel op de kiosk gestaan en liedjes gezongen.

Matroosjes

50 jaar KVW
De kiosk verdween, de tent is gebleven. ‘Hoofdleidingers’ wisselden. Kinderen werden groter, werden leider (of eerst nog hopper) of papa/mama van een kind dat ook aan KVW mee mocht gaan doen. Er ging geen jaar zonder KVW voorbij en langzaam kwam ook 2012 in zicht. Tijd voor een droomfeest, want zo zou iedereen zich het 50e KVW moeten herinneren. En een droomfeest werd het!

Wat je in alle gesprekken met en brieven van ‘hoofdleidingers’ van de eerste jaren van KVW kunt merken is dat iedereen er met veel plezier aan gewerkt heeft, omdat de sfeer ieder jaar in de groep, maar ook in het dorp, ontzettend goed was. Er werd ieder jaar weer met veel genoegen naar uitgekeken. Nu hebben de brieven plaatst gemaakt voor e-mail, What’s App enz., maar verder is er niet veel veranderd, toch?

Teken van waardering
KVW is nog steeds een groot succes. Dat kun je zien aan de tweede prijs van de Kinjerkultuurpries die KVW Maasbree in 2012 heeft gekregen. De KinjerKultuurPries is een door de Provincie Limburg gesubsidieerd samenwerkingsproject van de provincie Limburg en de KinjerKraom.

Tijdens de Rabo Clubkas Campagne kreeg stichting Kindervakantiewerk Maasbree maar liefst 500 stemmen en was daarmee koploper binnen de gemeente Peel en Maas. Daaruit kun je zien dat veel mensen KVW nog altijd een warm hart toedragen. Vanuit de Rabobank werd deze waardering omgezet in een financiële bijdrage.

KVW door de jaren heen

Een nieuw KVW-jaar kan niet zonder een nieuw thema dat centraal staat. Hieronder staat een overzicht van thema’s van de afgelopen jaren.

 • 2024 – Brollywood in Bree, dat moet je beleven, tekenfilm-figuren komen tot leven!
 • 2023 – KVW Maasbree presenteert: JUMANSI
 • 2022 – 60e editie – 60 jaar KVW is ’t Beste op de Prairie in ’t Wilde Westen
 • 2021 – Het droomfeest van Klaas Vaak
 • 2020 – KVW @home (digitale thuis editie)
 • 2019 – KVW presenteert: Dinos oët un tiëdmeschiën, wie moeilijk kin det nouw zien?!
 • 2018 – Peter Pan en de verloren klok
 • 2017 – 55e editie – 5x Elfteling het KVW met de elfenkoning
 • 2016 – Maasbree terug in het verleden. Met KVW wordt er in de Riddertijd gestreden!
 • 2015 – KVW is ploenze in Bree
 • 2014 – KVW reist over de wereld
 • 2013 – Het wilde westen is in Bree, cowboys en indianen met KVW
 • 2012 – 50e editie – 50 jaar KVW – Een droomfeest voor Bree!
 • 2011 – Een geweldig KVW samen met Captain Bree
 • 2010 – Met KVW beleven we sprookjes in Bree

 • 2009 – Space in Bree, Professors, ufo’s en aliens……. Det is KVW!
 • 2008 – Rovers en piraten van de zee enteren KVW in Bree
 • 2007 – Hocus pocus pilatus hee, dehielewaekmagieinbree
 • 2006 – Genne lari, Bree op safari
 • 2005 – B&D van NX
 • 2004 – De teletijdmachine
 • 2003 – Billy Boem en de Witte Veders
 • 2002 – KVW door de jaren heen
 • 2001 – KVW TeeVee
 • 2000 – Een reis om de wereld
 • 1999 – De teletijdmachine
 • 1998 – Vuul tam tam en gefaap
 • 1997 – Geestig
 • 1996 – Asterix en Obelix
 • 1995 – Hollywood
 • 1994 – Sprookjes van 1001 nacht
 • 1993 – Euver de Päöl
 • 1992 – Circus KVW
 • 1991 – Het ruige wilde westen
 • 1990 – 750 jaar Maasbree
 • 1989 – Biëstig